Maar niet alleen Facebook gebruik, ook de websites die uw bezoekt, wat uw Googled. Zembla gaat op onderzoek naar de datahandelaren van deze wereld. In Nederland is het wellicht verboden om bepaalde medische data te verzamelen, in Amerika bijvoorbeeld is dit niet. Is het dan illegaal voor een zorgverzekeraar deze data op te kopen over uw gewoontes, gebruiken, zwaktes enz.?

KennisOase streeft naar de waarheid, maar pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben.