over kennisoase

  • kennisoase streeft naar kennisdeling.
  • kennisoase streeft naar waarheid.
  • kennisoase staat open voor opbouwende kritiek.
  • kennisoase maakt geen onderscheid tussen mensen.
  • kennisoase is ontstaan uit onafhankelijke zoektocht naar kennis.
  • kennisoase wil de kwaliteit van leven voor eenieder vergroten.
  • kennisoase wil mensen activeren om op zoek te gaan naar kennis.
  • kennisoase streeft naar interactie.
  • kennisoase streeft naar onbevooroordeelde kennisdeling.
  • kennisoase is onafhankelijk en niet-commercieel gedreven.