In een mooie animatie legt het WHO (World Health Organization) uit wat het inhoudt om een depressie te hebben. Een depressie is een stemmingstoornis die zich uit in de vorm van neerslachtigheid of verlies aan levenslust in het algemeen.

Depressie is een stoornis met een grote kans op terugval, na een derde depressie is de kans op nieuwe depressies zelfs 90%. Een lastig onderwerp voor zowel patiënt en zeker ook voor de mensen eromheen. In onderstaande animatie wordt een haarfijn beeld geschetst van wat voor invloed een depressie kan hebben op je leven. bron

In een 2e video wordt ingegaan op de vraag hoe om te gaan met depressieve mensen. In deze tactvolle animatie worden de do’s en don’ts in de omgang met depressie helder gemaakt. Helaas is er hiervoor nog geen ondertiteling beschikbaar.

KennisOase streeft naar de waarheid, maar pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben.