Het DNA van de mensheid komt voor meer dan 50% overeen met deze van mieren en kwallen. De conclusies die vanuit de evolutie getrokken worden duiden op één gemeenschappelijke voorouder van al het leven op aarde. In de tijdlijn vanaf het eerste leven op aarde tot nu, hebben diverse dieren zich afgescheiden van de stamboom richting de mens. Onderstaande video worden alle dieren en het moment van afscheiding van het bepaalde dier in chronologische volgorde zien. Een fascinerend gezicht wat mij betreft:

KennisOase streeft naar de waarheid, maar pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben.