Ze weten alles van je… Ze kunnen al je e-mail lezen… enz. Het waren allemaal vermoedens. Totdat Edward Snowden en Julian Assange met bewijsmateriaal kwamen. Toen werd het opeens een feit en de waarheid bleek nog verder te gaan dan alle samenzweringsverhalen deden vermoeden.

Los van de hele heksenjacht en het schandaal, de poppenkast die de media er vaak van maakt, rijst de vraag: waarom gaat Amerika zo ver in het schenden van de privacy van de Amerikaanse burgers – tegen alle wetten in, maar in nog veel ernstigere mate de rest van de wereld? Opgeteld bij alle onrechtmatige (oorlogs)handelingen die Amerika de afgelopen honderd jaar heeft waargemaakt, schetst dit een ander beeld dan het romantische Hollywood Amerika van de jaren 50.

De dapperheid van Edward Snowden geeft aan welk belang Edward hechtte aan de vrijheid, wetmatigheid, onafhankelijk en privacy van zijn land. Want hij wist dat hij bij het openbaren van deze informatie zou vervolgd worden totdat hij de rest van zijn leven achter slot en grendel zou zitten. Er wordt in de media veel nadruk gelegd op het lek en hoe erg het is, maar dit is een beweging vanuit Amerika die pleit voor rechtmatigheid – waar de overheid zich ook aan moeten houden -, beperkte macht voor de machthebbers, vrijheid, bescherming tegen privacyschending. Dit zijn waarden die we allemaal zouden moeten koesteren in een democratie voor het volk, een wereld waarin de kwaliteit van ieders leven voorop staat, in plaats van slechts een aantal machtigen.

brandpunt

“I’m willing to sacrifice [my former life] because I can’t in good conscience allow the U.S. government to destroy privacy, internet freedom and basic liberties for people around the world with this massive surveillance machine they’re secretly building,” Snowden said after the fact, in a series of interviews given in his Hong Kong hotel room.

KennisOase streeft naar de waarheid, maar pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben.