Onderstaand zijn vertaalde gesprekken tussen Billy Eduard Albert Meier en Ptaah.

Zeshonderdvijfentwintigste Contact

Zaterdag, 15 augustus 2015, 17.44 uur

Billy: …Maar iets anders: De <Islamistische Staat>pleegt verder en voortgaand misdadig-ontaarde machinaties, waartegen vanuit de Iraakse en Syrische militairen alsook door de Britse en VS-Amerikaanse eskaders, die tegen de IS in werking zijn, veel te weinig en bovendien niet het juiste gedaan wordt, om de Islamisten-Staat uit te roeien. Enerzijds beleven vele militairen en piloten vrolijkheid om een oorlog te kunnen voeren, aan de andere kant speelt het slappe handelen tegen de IS door de winstmakende landen een uiterst belangrijke rol.

Dit namelijk op een manier, dat door het slappe en bijna nutteloze oorlogsmaterieelslijtende kamp en verwikkelingen van de reguliere militairen, maar ook de buitenlandse luchtmacht, die vele raketten en bommen laten suizen, de wapenindustrie in leven wordt gehouden, die het gehele oorlogsmateriaal voor de vruchteloze handelingen tegen de IS leveren, waarvan natuurlijk in grote mate ook de landen zelf profiteren.

Dit omdat ze door de gevechtsvliegtuigen-, wapen, munitie, raketten- en bommenfabrikanten enorme belastingen incasseren. Los daarvan kunnen zich de buitenlanders – voornamelijk de VS – in Irak, in Syrië, in Afghanistan en nu ook in Turkije nestelen en vertellen dat ze <hulp> tegen de <Islamisten Staat> bieden. Op deze manier breidt ze zich in de betreffende landen uit – zoals de VS dit op de eerste plaats altijd over de hele wereld al gedaan heeft en het ook verder zal blijven doen, waardoor ze haar wereldheerschappij imperialisme laten zien resp. haar streven en de politieke, militaire en economische macht- en invloedsbereik steeds verder kunnen uitbreiden.

werelddomineren

En zoals gezegd, staan hierover in gewetenloze, criminele, mensenlevenverachtende en elk recht misachtende en zelfs misdadige wijze altijd vooraan – de VS, die zich leugenachtig en bedrieglijk als wereldpolitie en zelfloze vrijheids- en wereldredder voorspeelt en daarbij ook niet terugschrikt voor het achterbaks oorlog uitlokken, zoals ze dit sinds vroeger wereldwijd altijd hebben gedaan, zo ook in Vietnam, waaruit tien jaren van doden, moorden, gewelddadigheden, martelen, verstoren en vernietigen alsook onzeglijk veel nood, ellende, pijn en leed kwam. Destijds namelijk, het was op 4 augustus 1964 – zoals ik van je dochter Semjase, maar ik ook van jou en Quetzal weet, en waarover ik ook wat over gelezen heb -, zocht de VS-Amerikaanse geheime dienst NSA (National Security Agency) een misdadige weg, om tegen het communistische Noord-Vietnam een oorlog uit te lokken, terwijl Noord-Vietnam in geen manier een grond voor oorlogshandelingen had gegeven. Ook creëerde de NSA in de Zuid-Chinese Zee op de verstoorder <USS Maddox> een foute resp. valse sonar-echo, om de NSA agenten officieel te laten handelen, en wel op de wijze, dat ze bewust vals en leugenachtig het zelfgemaakte, onschuldige en valse sonarecho als een torpedoaanval van de Vietcong uitlegde. Alle daaruit bewust gefabriceerd en door leugens en bedrog ontstane vervalste informatie, berichten en coördinaten liepen door de berichtenfilter van de geheime dienst NSA, die ook alle radiogrammen, foto’s en zeekaarten manipuleerde en vervalste, en dit naast dat ze ook de verstoorder <USS Maddox> een bewust valse en ook vermeende en werkelijk gevonden groot-, gevechts- en torpedoalarm afgaven. Als gevolg veranderde het oorlogsschip natuurlijk zijn koers, waarbij met zware tweelingstormen de verstoorder voor meerdere uren het vuur op denkbeeldige en niet bestaande vijanden geopend en wild over de zee rondgevoerd werd. Dit naast dat op dezelfde dag nog door VS-vliegtuigdrager <USS Ticonderoga> met gevechtsvliegtuigen <vergeldingsaanvallen> op de stad Hanoi werden uitgevoerd. Natuurlijk worden op zee geen Vietcongschepen, onderzeeboten of torpedo’s aangetroffen, want die signalen waren afkomstig van de verstoorder, Noord-Vietnam wist hier überhaupt niks vanaf. Feit is, dat door de NSA een perfect schouwspel afgespeeld is, dat ertoe diende, dat de VS de Vietcong in een oorlog kon voeren, in de hoop, dat Noord-Korea door de US-strijdkrachten in de VS-wereldheerschappij gevoerd kon worden.

vietcong

Dat ging daarentegen grof fout, want Noord-Vietnam liet zich niet kleinkrijgen, maar bracht de VS tenonder – het toentertijd sterkste leger van de wereld – en deelde de strijdkrachten tijdens een tienjarige oorlog de ene klap na de andere uit en uiteindelijk een volledig morele, militaire nederlaag en een verloren oorlog. Helaas kostte, naar de vroegere verklaringen over deze Vietnamoorlog, meer als 6,5 miljoen mensenlevens, waarbij vandaag gesteld wordt, dat het er <slechts> 5 miljoen zijn geweest. Principieel is daarover nog te zeggen, dat de strijdmachten in het algemeen, ook die van alle andere landen, daarin getraind zijn, mateloos en zonder na te denken te doden en te moorden, waarbij ook ongekende oorlogsmisdaden van allerlei vormen worden begaan en vrouwen en kinderen seksueel misbruikt, mishandeld en daarnaast vele mensen uit het volk gemarteld, mishandelt en vermoord worden. Wordt nu nog eenmaal alles verder beschouwd met betrekking tot de genoemde mensenverachtende en rechtsmisachtende machinaties van de VS, dan treden de VS-Amerikaanse mensen in de focus van inspectie.

Daarbij wordt helder inzichtelijk, dat een groot deel van de VS-bevolking onder een onherstelbare psychose leid.

De grote massa paranoïde mensen omvat een deel van de gezamenlijke bevolking van rond de 320 miljoen mensen, het grootste gedeelte hiervan leeft in een psycho-vervolgingswaanzin. In deze grote hoeveelheid paranoïde mensen zijn natuurlijk niet de eenvoudige burgers te noemen, maar specifiek ook vele politici, politiebeambten, mensen van geheime diensten, economische machtigen, militairen, politieke partijleden, religionisten en sektariërs, maar ook haat- en terroristengroeperingen enz. Allen is hen eigen – ook niet alleen de amokmakers, die in de VS steeds meer worden -, dat ze zich bedreigd, vervolgd en verraden wanen en onherstelbaar een zieke paranoia vervallen zijn, waaruit ze in een waan leven, dat ze alle mensen moeten uitroeien, verdrijven en ombrengen, die in hun racistische beeld passen. In het bijzonder hebben al die psychosezieken, maar ook de paranoïden, die natuurlijk ook in meer- of mindere mate psychopathisch bezwaard zijn, laffe angst, dat zij als witte VS-burger door andersgekleurde en andere rassen alsook andersgelovende mensen omgebracht worden. Heel specifiek staan daarbij als denkbeeld van de rassenwaan van de witte psychosebevallen VS-Amerikaanse de zwarten in de voorgrond, die gezien worden als dat ze de witten willen doden en vermoorden en uiteindelijk de heerschappij over het witte ras in de VS over te nemen. En deze laffe angst en de daarmee verbonden waan, als witten door een zwarte vermoord te worden, is bij de paranoïde persoonlijkheidsgestoorden volledig irrationeel ten opzicht van de daadwerkelijke feiten en waarheid, die bewijsbaar uitlegt, dat de waarschijnlijkheid door een witte te worden gedood zesmaal hoger ligt, als dat je door een zwarte mens omgebracht wordt.

De waarheid is dat slechts 14 procent van alle witten door moord door een zwarte gedood worden, terwijl daartegen 84 procent van de moorden van witten ook aan de witten VS-Amerikanen toe te schrijven is.

En over het geheel met betrekking tot de vergaande paranoia bij een groot gedeelte van de VS-bevolking is te zeggen, dat ook de overheidsinstituties daarvoor gevallen zijn, waarbij hier in het bijzonder de politie in de voorgrond staat, want bewijsbaar is de waarschijnlijkheid, dat een Afro-Amerikaanse zevenmaal eerder door veiligheidskrachten neergeschoten wordt als een witte. Het geheel is een gevolg van de pathologische vervolgingswaanzin en de onjuiste samenzweringstheorieën alsook de paranoïde instelling van alle rassenhaters met betrekking tot het overgrote deel van de VS-bevolking, waarbij het ook een feit is, dat hieromtrent nergens anders op de wereld een gelijke of zelfs in de buurt komende instelling heersen zoals in de VS. De laffe angst van de witten, de witte VS-Amerikanen, dat de Afro-Amerikanen of andere niet witten in Amerika de macht over de VS en haar bevolking zou kunnen overnemen is wijdverspreid. Toch zijn het in dit opzicht niet alleen de zwarten, die het paranoïde-psychopathische gedachtegoed van de VS-Amerikaanse racisten beheersen, want werkelijk zijn het ook de religies, waarin ze grote gevaren zien, waarbij ze in het bijzonder de moslim en moslima’s alsook de Joden en Jodinnen in hun racistisch beeld voegen, omdat ze een bedreiging voor het gehele land, de religieuze en sektarische christengeloven en voor de economie zouden zijn. En hierover zijn specifiek paranoïde-psychopathische ultrarechtse republikeinen en zogenaamde liberale vredesapostelen de grootste schreeuwers, oproerkraaiers en volksopruiers, waarbij de <Tea Party> hieromtrent duidelijk op de voorgrond staat en in elke Islamgelovige en Joodse mens een potentiële terrorist ziet.

tea party

Daarbij wordt overzien, dat alleen in Amerika vanaf 11 september 2001, toen het World Trade Center door Islamistische AlQaida terroristen verwoest werd, door witte racisten meer terreuraanslagen uitgeoefend en dubbel zoveel mensen gedood worden, als door radicale Islamisten en Joden in de VS. En wordt het racisme van VS-Amerikanen verder in ogenschouw genomen, dan komt ook de rechts-radicale scene onder de loep, waarbij duidelijk wordt, dat de neonazi’s in de VS regelrecht op jacht gaan, om Afro-Amerikanen, Joden, Moslims, Mexicanen en alle soorten, die niet tot de witte Amerikaanse bevolking behoren, te vervolgen, schade toe te brengen en zelfs te vermoorden. Tot deze rassenonmenselijkheid behoren ook het <Volksfront>, <Aryan Nations 88> en de <Ridders van de Ku-Klux-Klan> enz., waarbij alleen in het Mid-Westen van de VS meer als 30 naziorganisaties bestaan en hun kwaadaardige rassenonmenselijkheid bedrijven en steeds meer geweld uitoefenen. En dat dit alles kan gebeuren, vind een verdere grond in, dat door de werkeloosheid en stijgende armoede een voedingsbodem voor meer angst en paranoia gemaakt wordt, wat de nazi’s en soortgelijke racisten gebruiken, om onzekere mensen met racistische leugens en verdraaiingen voor het rassenterreur te winnen, waarbij in het bijzonder jeugdigen worden geradicaliseerd. Toch zijn het niet alleen de naziorganisaties en de Ku-Klux-Klan maar ook andere bekende racistengroeperingen, die het racisme in de VS bevorderen, want zo ongelofelijk als het klinkt, zijn het werkelijk ook veiligheidsgroeperingen en veiligheidsorganisaties, zoals bijv. de FBI (VS Federal Bureau of Investigation), die in de VS de grootste uitbeelder van terroristen is, en de CIA (Central Intelligence Agency = Buitenlandse geheime dienst van de Verenigde Staten), die rondom de paranoia de bevolking opstoken. Dit wordt op een wijze gedaan, als bewustzijnszwakke of anderzijds gewillige mensen overtuigd worden om aanslagen en terreurdaden uit te voeren, waarna de <dader> als in een theaterstuk gejaagd en optreed, de bevolking door de media wordt voorgespiegeld en dan veroordeelt wordt.

Zo is een feit, dat sinds de 11de september 2001 van bij elkaar 175 <veredelde> terreuraanslagen in de VS tot en met het jaar 2015 slechts 6 terreurpogingen niet op de conto van de autoriteiten gingen.

Waarheid is ook, dat vanaf 11 september 2001 tot en met het jaar 2015 in de VS meer als 5000 vrouwelijke en mannelijke mensen door witte en in hetzelfde tijdsvlak door 26 radicale Islamisten zijn neergeschoten. Verder is met betrekking tot de VS-Amerikaanse wapenwaan te zeggen, dat tijdens de laatste 14 jaar in de VS 30.000 kinderen door misbruik van schietwapens gedood zijn, alsook wederom van 2001 tot en met 2015 door het gebruiken van een eigen schietwapen en het ongemerkt lossen van een schot ook nog eens 5000 mensen stierven. En als zo de waarheid gezien wordt, dan is te herkennen, dat door zulke voorkomendheden in de VS zeer veel meer dodenoffers te beklagen zijn, als door een Islamistische, Joodse of andere terreuraanslag van niet witte mensen zoals gedacht wordt vanuit de VS-Amerikaanse rassenwaan. Dat houd daarentegen de wereldbekende Amerikaanse wapenlobby NRA(National Rifle Association) er niet vanaf, landsbreed verder hun waanzin over de bewapening van de bevolking verder te drijven en daarbij de effectieve feiten van wapenmisbruik te verdoezelen.

nra

De wapenlobby, waarin ook de totale wapenindustrie gevoegd is, wil de waarheid niet zien en kommert zich er ook niet om, dat door wapens jaarlijks duizenden doden te beklagen zijn, want hun interesse ligt er alleen in, financieel ongekend te profiteren, waardoor ze ook bewust in de bevolking angst en de paranoïde persoonlijkheidsstoringen bevorderen. Dat daardoor steeds meer amokmakers, moorden en terreurdaden optreden, daar kommeren ze zich op geen manier om, in tegendeel benutten ze al deze ontaardingen tot hun belang, want des te meer in dit opzicht gebeurd, des te meer kunnen ze de bevolking controleren, en wel omdat ze met amokmakers, moorden en terreurdaden en de daarvoor gebruikte wapens een machtsmiddel van onjuiste angst hebben, waardoor ze de mensen kunnen beheersen en onder hun controle brengen. En precies dat wordt gedaan door de wapenlobby, de wapenindustrie, de geheime diensten, economische bazen en allerlei heersenden, en zelfs tot en met de autoriteiten in de regering. Ook moet met betrekking tot de VS over een paranoïde-psychopathische natie worden gesproken, dit op z’n minst met betrekking tot het psychotische gedeelte van de totale bevolking. Zou dit niet zo zijn, hoe komt het dan zo, dat praktisch altijd eerst geschoten en dan pas gevraagd wordt, zoals de feiten bewijzen. Eerst schieten en daarna vragen is in de VS werkelijk een ongeschreven en op de een of andere manier een heilige regel, wat zich ook in het handhaven van wapens en het schieten bij de politie bewijst, want alleen in de maanden januari t/m mei van het jaar 2015 worden door de politieagenten 385 mensen neergeschoten, waarbij gelegaliseerde moord de juiste benaming is.

En wanneer men het racisme bedenkt, die ook verscholen bij de politie wordt bedreven, dan is het ook niet verwonderlijk, dat in de regel vier keer zoveel zwarte neergeschoten worden, als dit het geval is ten opzichte van witten.

Wordt de zaak precies bekeken, dan is enerzijds de grond van de schietgrage politie laffe angst, anderzijds het uit kunnen oefenen van een machtsgebaar over andere mensen, alsook het iemand willen doden, en specifiek degene die niet wit of anders gelovend zijn, die niet in hun witte rassenschema passen. En wordt hierover het geheel voor de toekomst beschouwd, dan zal het aantal burgerslachtoffers, die door gewetenloze, laffe angst en het in hun broek doende politie, steeds verder en zeer drastisch verhogen. En zal dit gebeuren, omdat de massa van de overbevolking onhoudbaar verder groeit, waardoor er steeds meer conflicten van allerlei aard ontstaan, die – en speciaal in de VS – angstlaffe en schietgrage politiemensen tegenover staan, die onjuiste, schijnjuiste en ook onschuldige simpelweg zonde na te denken afknallen en vermoorden. En dit gebeurd met overheidsbescherming, omdat al geruime tijd en in de toekomst nog meer de VS-overheid de bewapening en de bevoegdheden voor de politie verder en steeds massiever uitbouwt, terwijl de bevolking daar niets tegen te zeggen heeft. In de tegenwoordige tijd heeft de VS meer dan 800.000 politiemensen, waarbij een bepaald aantal van hen daadwerkelijk als moordenaar in uniform aan te merken zijn en na elke moord vrijuit gaan, vrij naar de regel, dat ze als politie het overheidsverzekerde recht hebben, een mens neer te schieten, wanneer ze zich bedreigt voelen of onder speciale omstandigheden in <gevaar> zijn. En de hamer bij deze regel is die, dat de dader zelfs geen wapen hoeft te dragen of deze tegen een politiebeambte hoeft te grijpen, om door zo iemand neergeschoten te worden, want het is voldoende als een mens zich ongewenst uit of beweegt, of wanneer een politiebeambte zich <bedreigt> voelt, wat zeer vaak volledig fundamentloos is, zoals zulke gevallen steeds weer bewijzen.

politie

Desalniettemin woekert de rassenhaat in de VS door witte VS-burgers verder en eist steeds verder stijgend geweld tegen de Afro-Amerikanen en alle anderen, die niet in het witte rassenschema van de rassenhater passen. Deze VS-Amerikaanse rassenhaat, en de gehele laffe angst voor de Afro-Amerikanen en voor alle andere mensen uit diverse landen en van religies enz., betreft een zieke, kwaadaardige paranoïde-psychopathische persoonlijkheidsstoornis, die over de gehele natie van de VS woekert en waaraan het grootste deel van de VS-bevolking leid. Het totaal van deze laffe angst, de rassenhaat en de daarin geïntegreerde vervolgingswaan berust enerzijds, zoals je ooit gezegd hebt, daadwerkelijk in een genetisch geërfde<herinnering>uit de tijd, dat de VS-Amerikaanse wereld met slavernij en de daarmee verbonden gruwelijkheden en moorden waarmee de slaven geconfronteerd werden, die door de Ku-Klux-Klan en andere rassenhaters begaan werden. Anderzijds, zo heb je ook verklaard, funderen de laffe angst en de vervolgingswaan van oudsher ook in de genetische <herinnering> met betrekking tot de oorsprong en de oorzaak van de herkomst van de witte eerste bevolking van het huidige VS-Amerika. Feit is, dat het gros van de huidige VS-burgers verre nakomelingen van de vroege witte Amerika-migranten zijn, die toentertijd naar het beloofde land <migreerde>, omdat ze als gevolg van diverse religieuze sektarisme of als gevolg van hun criminele gedrag uit Europa moesten vluchten, omdat ze gehaat, vervolgd en hun levens bedreigt werden. Dat schepte in hun haat tegen iedereen, die niet soortgelijk waren en wat zich in verdergevorderde vorm ook als eigenaardige <rassenhaat> tot uitdrukking bracht, en ook met betrekking tot al die, die niet aan het sektarisme vervallen waren, waarbij niet alleen de simpele burger, maar ook de beambten en regerende behoren.

Het geheel berust ook op een feit, die zich in de sektarisch gelovende (Amerikaanse) vluchtelingen genetisch heeft vastgezet en over vele generaties diep in het DNA tot vandaag gehouden is, met als gevolg dat een groot gedeelte van de VS-bevolking wereldwijd de ergste is met betrekking tot laffe angst, zwarte of andersoortig niet witte slachtoffers maken.

De gedachtes en de daaruit voortkomende gevoelens van een rassenhater laten zich zien door, alleen met een wapen en het gebruik ervan tegen de medemens van eigen lijf en leven zeker te voelen. Zover ook dat, waarbij dit wil zeggen, dat ook hierover een grijpende orde gecreëerd moet worden, waarbij in het bijzonder de racistengroeperingen en de racistenorganisaties van alle soorten, en ook alle nazi- en dat soort rassenextremisme gebaseerde groeperingen in de VS in het vizier moeten worden genomen en uitgeroeid moeten worden, en wel door een <multinationale vredesstrijdkracht>naar het schema van Nokodemion-Henok. Daartoe wil ik nog zeggen, dat al dat wat ik vermeld heb, onbestrijdbare feiten zijn, die heel specifiek eisen, dat eindelijk een wereldwijde <multinationale vredesstrijdkracht> in het leven moet worden geroepen, die daarin geschoold is, op mensenwaardige wijze door <geforceerde geweldloosheid> orde, vrede en vrijheid te creëren, en ook in die wijze, dat elke vreemden-, geloofs-, religie- en rassenhaat volledig ontbonden wordt, waarbij hierbij in de geciviliseerde wereld de strijd allereerst in de VS zal liggen. Het is bij VS-Amerika bedenkelijk, als alle rassenhaat, de doodsstraf, de onrechtvaardige strafuitoefening en rechtspraak enz. beschouwd wordt, of er, met betrekking tot deze natie van <geciviliseerd> gesproken kan worden.

vrede

Nu, met betrekking tot het inzetten van een <multinationale vredesstrijdkracht>, moet deze naar <geforceerde geweldloosheid> en zonder enige ontaardingen bestaan en handelen, en tegen alle ontaardingen die sinds oudsher bestaan op de Aarde bij alle legers in oorlogen en steeds verschenen en ook in de huidige tijd steeds ergere vormen laten zien. Ook betekent het, dat in de strijd slechts in het allerlaatste noodgeval moet worden gedood, wanneer er geen andere mogelijkheid van bescherming van het eigen leven van de strijder van de <multinationale strijdkracht> of onschuldige persoon meer mogelijk is. De fundamentele manier van strijden en het gehele strijdoptreden van deze betreffende groep berust daarin, zoals ik ook uit de Nokodemion-Henok-geheugenbank weet, dat de tegenstander met een behoorlijke overmacht benadert moet worden en dan door allerlei verdovende strijdmiddelen, zoals verdovingsgas en andere verdovingsstoffen alsook straal- en schokwapens enz. onschadelijk gemaakt en gevangen worden genomen. Daarna worden de gevangenen in zekere kampen vastgezet enz., alsook in bepaalde gevallen verbannen worden. Ook is het zo, dat een <multinationale strijdkracht> tegenover oorlogen, terrorisme en gruweldaden enz. haar plichten van <geforceerde geweldloosheid> vervult, en daarbij de menselijkheid in elke vorm bewaard en ook niet martelt, moord, dood of mishandelt enz. Wat ik in dit opzicht uit de geheugenbanken weet, waren de <multinationale vredesstrijdkrachten> door Nokodemion en Henok ook telkens in de vorm, dat ze eerst met grote overmacht uitrukte en de tegenstander in de hoek dreef, en als tweede waren ze niet uit op doden en moorden, maar daarop, de tegenstander met daarvoor bestemde middelen en wapens onstrijdbaar te maken. Daardoor brachten ze de <geforceerde geweldloosheid> in uitvoering. Ze hadden diverse doelmatige straalwapens alsook gassen en andere middelen tot hun beschikking, waardoor de tegenstander verdoofd en onstrijdbaar gemaakt kon worden, gevangen genomen en uiteindelijk onder omstandigheden, wanneer het noodzakelijk was, verbannen werden of in kampen vastgezet. Het gros daarentegen, welke voor de vrijheid geschikt en geen verder gevaar met betrekking tot terreurdaden of andere oorlogshandelingen waren, konden na geruime tijd in het dagelijkse leven en naar hun familie terugkeren.

Datzelfde principe is ook bij ons op Aarde mogelijk, in plaats van te moorden en te doden, want ook op deze wereld bestaan gassen en andere stoffen, die een <multinationale strijdkracht> kan gebruiken, om tegenstanders uit te schakelen, onstrijdbaar te maken, om ze dan in kampen vast te zetten, te verbannen, naar afzonderingsoorden te vervoeren of ze weer in het dagelijks leven en naar hun familie terug te laten keren, als ze zich naar de vrede en de menselijkheid voegen.

Maar de Aardlingen doden, moorden, martelen en misbruiken enerzijds liever, en anderzijds zijn ze dermate winstbelust, dat ze veel liever door diefstal en roof oorlogsbuit maken alsook munitie- en wapenfabrikanten enz. onderhouden, waardoor deze miljarden verdienen, waarna alles voor moordende oorlogen en terrorisme ingezet wordt, waardoor ontelbare aantallen mensen sterven, gewond raken of kreupel worden, ongekende verstoringen tot stand komen en ook ongekend veel aan natuur en de flora en fauna vernietigd wordt.

Ptaah

  1. Waarmee je het bij het juiste eind hebt.
  2. Feitelijk is het vandaag de dag met alle technieken en kennis die voorhanden zijn op de Aarde mogelijk, een moedwillige <multinationale vredesstrijdkracht> te creëren, die met al de door jouw genoemde noodzakelijke middelen uitgerust zijn, met als gevolg dat er bij de toepassing van <geforceerde geweldloosheid> geen moorden en doden meer zouden plaatsvinden.

Effectief worden tegenstanders of onjuisten enz. door de toegepaste middelen en stoffen alleen nog door verdoving onstrijdbaar gemaakt, om ze dan in de betreffende kampen vast te zetten, naar beveiligde plaatsen uit de samenleving vandaan te houden of ze te verbannen.

Lees hier deel 3 – Over verschil tussen Islamistisch en Islamitisch.

Bron: FIGU

KennisOase streeft naar de waarheid, maar pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben.